متخصص زنان و زایمان شیراز > 1400 > شهریور > 08

سوزاک چیست و چگونه درمان می شود؟

سوزاک یک بیماری مقاربتی است که در اثر نوعی باکتری به نام نایسریا گونوره‌­آ به وجود می آید. راه های مختلفی برای انتقال سوزاک وجود دارد که می تواند پرخطر باشد. برای درمان این بیماری و تخشیص آن باید به پزشک متخصص مراجعه کنید. در ادامه این مقاله جواب سوال