متخصص زنان و زایمان > 1402 > اردیبهشت > 24

لابیاپلاستی و هرآنچه که باید بدانید

مراقبت های بعد از لابیاپلاستی استراحت نسبی به مدت ۴۸ ساعت عدم فعالیت سنگین و ورزش و عدم رابطه جنسی تا ۴ هفته پس از عمل کمپرس سرد تا ۲۴ ساعت پس از عمل درد و خونریزی مختصر از محل عمل تا یک هفته نرمال تلقی می‌شود ولی در موارد