متخصص زنان و زایمان > 1402 > مرداد > 22

بهترین قرص برای تنبلی تخمدان

تنبلی تخمدان یا سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOs) به وضعیتی اشاره دارد که تخمدان ها عملکرد طبیعی ندارند و تولید هورمون های مورد نیاز برای تنظیم دوره قاعدگی و رشد و دوره طبیعی تخمک را انجام نمی‌دهند. این مشکل می‌تواند منجر به عدم انتقال  تخمک، عدم تخمک گذاری یا منجر