متخصص زنان و زایمان شیراز > 1402 > شهریور > 06

بهبود اختلالات ارگاسم در بانوان

ارگاسم یا همان اوج لذت جنسی، احساس شدیدی است که در طی فعالیت جنسی به دست می‌آید و به حالتی لذت بخش تجربه می‌شود. اغلب در هنگام ارگاسم، عضلات بدن تنش پیدا می‌کنند و احساس لذت و خوشحالی بیشتری نسبت به حالت عادی دارند. اما در برخی بانوان، ممکن است