متخصص زنان و زایمان > 1402 > مهر > 15

مراقبت های بعد از کولپوسکوپی

کولپوسکوپی دهانه رحم یک روش تشخیصی است که در آن از یک وسیله به نام کولپوسکوپ برای بررسی و بررسی کردن داخل دهانه رحم استفاده می‌شود. این وسیله شامل یک لوله باریک با یک لنز بزرگ است که به آن قابلیت بزرگنمایی را می‌دهد. پزشک از این وسیله برای بررسی