متخصص زنان و زایمان > 1402 > اسفند > 02

پریود شدن بعد از یائسگی

در این مقاله از سایت متخصص زنان زایمان درباره پریود شدن بعد از یائسگی صحبت کرده ایم. پریود شدن بعد از یائسگی به طور کلی به عنوان خونریزی واژینال پس از یائسگی شناخته می شود. یائسگی زمانی اتفاق می افتد که یک زن به مدت 12 ماه متوالی پریود نشده