هزینه کولپوسکوپی رحم

انجام کولپوسکوپی رحم

کولپوسکوپی رحم یکی از روش ها تشخیص سرطان رحم است. در این روش پزشک میتواند بیماری های سرطانی رحم را تشخیص دهد. در این مقاله میتوانید هزینه کولپوسکوپی رحم را بدانید. پس با ما همراه شوید.

عوامل موثر بر هزینه کولپوسـکوپی رحم چیست ؟

موارد زیادی میتواند بر هزینـه کولپوسـکوپی رحم تاثیرگذار باشد. این که کولپوسکوپی را در کدام بیمارستان انجام دهید میتواند بر هزینه این روش تشخیصی تاثیرگذار باشد.
اگر این روش نیاز به بیهوشی داشته باشد بر هزینه انجام کولپوسکوپی رحم میتواند تاثیرگذار باشد.
یکی دیگر از مواردی که میتواند بر هزینه کولپـوسکوپی رحم تاثیرگذار باشد پزشک انتخابی و دستگاهی که از آن استفاده می شود است.
یکی دیگر از مواردی که میتوان بر هزینه این روش تشخیصی تاثیرگذار باشد این است که نیاز به نمونه برداری و در نهایت پیرینت رنگی وجود دارد یا نه. مراقبت های بعد از انجام این روش وجود دارد که در کولپوسکوپی در شیراز میتوانید ببینید.

هزینه انجام کولپوسـکوپی رحم

هزینه کولپوسکوپی بستگی به این دارد که شما نیاز به بیوپسی و نمونه برداری داشته باشید یا خیر؟
آیا تمایل به دریافت پرینت رنگی از معاینه و کولپوسکوپی دارید یا نه؟
هزینه انجام کولپوسکوپی رحم با توجه به شرایط پزشکی افراد و اینکه نیاز به بیهوشی و نمونه برداری، گرفتن پرینت رنگی دارید یا نه می تواند قابل تغییر باشد.

آیا هزینه کولپوسـکوپی رحم شامل بیمه می شود؟

از آنجایی که کولپوسکوپی رحما میتوان یک روش تشخیصی در نظر گرفت و پزشک با استفاده از آن میتواند سرطان دهانه رحم را تشخیص میدهد بیشتر بیمه های تکمیلی هزینه را پوشش میدهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید