متخصص زنان و زایمان >

دردهای مزمن لگنی چیست و چه علتی دارد ؟

درد مزمن لگنی دردهای مزمن لگنی به دلایل مختلفی میتواند به وجود آید. درد لگنی یک تشخیص کلی است که بسیاری از علل اختصاصی تر از اتیولوژی های تولید مثل، گوارشی و ادراری تا درد میوفاشیال و سندرم عصب گیرافتاده را شامل می شود . دردهای مزمن لگنی چیست ؟