متخصص زنان و زایمان >

گشادی مقعد چیست و چه عللی دارد ؟

چه زمانی گشادی مقعد اتفاق می‌افتد؟ راه کارهای درمان گشادی مقعد چیست؟ داشتن مقعد گشاد زمینه ساز چه بیماری‌هایی می‌باشد؟ در این مقاله با این بیماری و علل به وجود آمدن گشاد شدن مقعد بیشتر آشنا می‌شوید. همچنین راه کارهای مناسبی در جهت درمان گشاده مقعد به شما ارائه می‌دهیم.