متخصص زنان و زایمان >

هزینه زایمان طبیعی و سزارین چقدر است؟

هزینه عمل سزارین یکی از اولین سوالاتی است که هر بانوی ایرانی پیش از عمل سزارین از خود می پرسد. هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان خصوصی با قیمت عمل سزارین در بیمارستان های دولتی متفاوت می باشد. یکی از دلایل متفاوت بودن هزینه زایمان پوشش های بیمه ای می باشد. هزینه