متخصص زنان و زایمان >

حاملگی خارج از رحم و دلایل بروز آن

حاملگی خارج از رحم در واقع به بارداری گفته یشود که در محلی خارج از رحم به وجود می آید . در این نوع بارداربی باید در نظر داشته باشید که نیاز به مراجعه به پزشک متخصص خواهید داشت.  در ادامه این مقاله میتوانید با علت های اصلی ایجاد این