متخصص زنان و زایمان شیراز > 1399 > اسفند > 17

فریز کردن تخمک چگونه است و چه عوارضی دارد؟

فریز تخمک در شیراز یکی از راه های به تاخیر انداختن حاملگی است. امروزه روش های منحصر به فردی در حوزه پزشکی در جهت درمان ناباروری ابداع شده است. یکی از این روش ها فریز کردن تخمک است. در این مقاله می توانید روش فریز کردن تخمک را بدانید. با