متخصص زنان و زایمان شیراز > 1400 > تیر > 26

بهترین روش های عقب انداختن پریودی یا قاعدگی

پریودی یا قاعدگی در بین خانم ها در هر ماه اتفاق می افتد. در بعضی موارد ممکن است نیاز به تاخیر در پریودی باشد. در این مطلب برای شما بهترین روش های عقب انداختن پریودی یا قاعدگی را ورده ایم. با ما همراه شوید.. روش های عقب انداختن قاعدگی روشهای