متخصص زنان و زایمان شیراز > 1400 > مهر > 27

مرکز آزمایش ژنتیک در شیراز به همراه آدرس و شماره تماس

در جدول زیر از سایت متخصص زنان و زایمان، لیستی از بهترین آزمایشگاه های تخصصی برای آزمایش ژنتیک در شیراز را به همراه آدرس و شماره تماس آنها مشاهده می کنید. برای رزرو نوبت انجام آزمایش و اطلاع از هزینه آزمایش ژنتیک و … با شماره های درج شده در