متخصص زنان و زایمان > 1400 > اسفند > 09

خودآزمایی جهت پیشگیری از سرطان سینه

آیا سرطان سينه كشنده است؟ سرطان سينه خوش خيم به چه صورت است؟ آیا سرطان سينه درد دارد؟ سرطان سينه چه علائمي دارد؟ احتمال ابتلا به سرطان سينه از چه سني شروع می شود؟ آیا سرطان سينه خوش خيم قابل درمان است؟ چه زمانی سرطان سينه خطرناك است؟ و بسیاری