متخصص زنان و زایمان > 1401 > فروردین > 07

معرفی دکتر گیتا یزدانی سروستانی جراح متخصص زنان، زایمان و نازایی

خیلی از خانم ها فکر میکنند که فقط زمانی که می خواهند فرزندشان را به دنیا بیاورند، نیاز است که به دکتر زنان و زایمان مراجعه کنند. در صورتی که این طور نیست و شما از سن حداقل 20 سالگی باید تحت نظر یک پزشک متخصص زنان باشید. البته باید