متخصص زنان و زایمان >

آیا امکان بارداری با یک لوله رحم وجود دارد؟

بارداری در حالت های مختلفی می تواند اتفاق افتد. در واقع در حالتی که یکی از لوله های فالوپ بسته باشد میتوان باردار شود. در ادامه این مقاله میتوانید با روش های امکان بارداری با یک لوله رحم آشنا شوید. برای اینکه بتوانید از نتیجه نهایی کار رضایت داشته باشید