متخصص زنان و زایمان > 1402 > شهریور > 12

بهترین رژیم برای تنبلی تخمدان

یکی از شایع ترین اختلالات هورمونی در زنان، تنبلی تخمدان است. تحقیقات و بررسی های زیادی در این زمینه نشانگر این است که سبک زندگی و همچنین رژیم غذایی در مبتلا شدن به تنبلی تخمدان نقش موثری دارد. در این مقاله به بررسی راه حل های درمان تنبلی تخمدان بر